فروش 1 قطعه زمین مسکونی 252 متری واقع در احمدسرگوراب شفت
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 252 متری واقع در احمدسرگوراب شفت
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 252 متری واقع در احمدسرگوراب شفت
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 252 متری واقع در احمدسرگوراب شفت
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 252 متری واقع در احمدسرگوراب شفت
. . .
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 252 متری واقع در احمدسرگوراب شفت
توضیحات اجمالی:

متراژ زمین :۲۵۲متر
متراژ بنا :ندارد
مدارک :
الف : نسق در حال سند
پ : مدارک نوع کاربری مسکونی تجاری
کاربری :مسکونی تجاری

امکانات :
الف : آب برق و گاز کنار زمین
جزئیات : در نوبت سند
فاصله با آسفالت :بر آسفالت
فاصله با بازار چوبر :۳ کیلومتر
فاصله با شهر شفت :۵ کیلومتر
فاصله با رشت :۳۰ کیلومتر
فاصله با اتوبان سراوان به فومن :۱۵ کیلومتر
قیمت متری ۶میلیون و هشتصد

نقد و بررسی برای این ملک وجود ندارد.

نظری وجود ندارد